Gemeente raad stemt positief

Op woensdag 7 juli geeft de Gemeenteraad van Leeuwarden een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, voor het planologisch maken van een woning, ijsschepperij/theetuin, bed&breakfast en sociale eetkamer aan de Wurgedyk 20! Dit betekent dat er geen obstakels meer zijn voor het verlenen van de vergunning! Wij zijn ontzettend blij en gaan binnenkort de datum bekendmaken van onze opening!