Inzaaien pluktuin

Afgelopen zondag zijn de zaadjes ingezaaid in de pluktuin! Dus hopelijk kun je vanaf juli weer mooie boeketten plukken in de gezamenlijke pluktuin van ons en Maatschap Dijkstra!

Maatschap Dijkstra boert al decennia lang op Tichelwurk en heeft samen met ons het initiatief genomen voor de pluktuin. Het doel is om de biodiversiteit te verbeteren en mensen te informeren over het belang van biodiversiteit.

Piebe en Marijke Dijkstra van Maatschap Dijkstra zijn lid van Agrarisch Collectief Waadrâne, een collectief van 145 boeren die zich inzetten voor behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. De pluktuin van 200 bij 6 meter sluit dan ook uitstekend aan bij het doel van het collectief.

De bloemen uit de pluktuin zijn goed voor bijen, vlinders en andere insecten en dragen bij aan de biodiversiteit, evenals de vogelakker die zich enkele honderden meters achter de pluktuin bevindt. Vogels en insecten kunnen hier een rustig plekje vinden. Vogelakkers bestaan voor 60% uit gras en klaver en 40% uit akkerbloemen. Tevens vind je in deze vogelakker enkele insectenterpen, deze bestaan uit een hoop zand dat opwarmt door de zon en zo meer insecten bevat. Dit is bedoeld om boerenlandvogels zoals de kievit en de grutto te voorzien van voedsel.

Biodiversiteit is belangrijk want deze heeft onder andere een remmende werking op invloeden die een gebied onder druk zetten, zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering. De aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van plaagdieren, waaronder spinnen, sluipwespen en roofkevers die aangetrokken worden door bijvoorbeeld kruidenrijke bloemen en insectenheuvels, zorgt er voor dat gewassen weerbaarder worden en de bodem gezonder.