IJs- en theetuin bij Stiens: ‘Welkome attractie langs de Dokkumer Ie’

Leeuwarder Courant 8 april 2021: Een oude boerderij aan de Wurgedyk 20 in Stiens leent zich goed voor vestiging van een ijsschepperij, theetuin, B&B en een sociale eetkamer.

Dit vinden burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Het ingediende plan voor deze plek biedt in hun ogen ‘een welkome attractie voor fietsers en wandelaars langs de Dokkumer Ie’.

Ze willen dan ook een uitzondering maken op het bestemmingsplan van voormalig Leeuwarderadeel, waarin de horecafunctie op deze plek verboden is. De gemeenteraad moet het plan nog beoordelen. De in 1825 gebouwde boerderij staat aan de populaire fietsroute langs de Dokkumer Ie nabij Bartlehiem.